Nieuwe terugbetalingsprocedure van geneesmiddelen

terugbetaling geneesmiddelen

 

23/06/2024

Een nieuw plan voor de terugbetalingsprocedure van geneesmiddelen heeft tot doelstelling een snelle en duurzame toegang tot geneesmiddelen te bekomen. Daarvoor zijn veel aanpassingen nodig en zelfs een aanpassing van de wetgeving. Op 2 mei 2024 werd het wetsvoorstel goedgekeurd.

 

De Commissie Tegemoetkomingen Geneesmiddelen (CTG) beslist of een geneesmiddel wel of niet wordt terugbetaald. Willen we als patiënt gehoord worden? Dan moeten we een zitje in die commissie bemachtigen. Dit werd ondertussen goedgekeurd en dus aangepast in de wetgeving. Eén zitje zal voortaan worden ingevuld door een patiëntenvertegenwoordiger. Deze vertegenwoordiger is een raadgevend lid en kan dus niet stemmen.

Maar hoe wordt dat zitje ingevuld? Eén vaste vertegenwoordiger kan immers niet alle patiënten vertegenwoordigen. Elke aandoening heeft zijn eigen specifieke problematieken en loopt tegen andere zaken aan. Het Vlaams Patiëntenplatform bekijkt nu samen met het RIZIV hoe dit in de toekomst vorm kan krijgen en hoe specifieke patiëntenorganisaties gehoord kunnen worden.

Daarnaast wordt ook bekeken hoe de informatie van deze commissie sneller bij een ruimer publiek kan terechtkomen.

ReumaNet volgt de ontwikkelingen op de voet. 

 

Lees hier het volledige artikel van het Vlaams Patiëntenplatform.