Nieuwe aanvraagformulieren voor de erkenning van een handicap

invullen

 

17/07/2023

 

Na een jaar werken aan het project rond de hernieuwing van de aanvraagformulieren voor personen met een handicap, te vinden op My Handicap, werpt het eindelijk zijn vruchten af. De nieuwe formulieren voor de erkenning van een handicap en de aanvraag van rechten zijn officieel gelanceerd.

 

Er waren drie grote redenen om de vorige aanvraagformulieren aan te passen:

  • de administratieve belasting verminderen;
  • de emotionele belasting verminderen door minder stigmatiserende woorden te gebruiken;
  • de kwaliteit van de informatie verhogen om zo de doorlooptijd van de dossiers te verkorten.

 

Het was dus belangrijk om nieuwe formulieren te ontwikkelen die voor iedereen duidelijk en overzichtelijk zijn, met begrijpbare vragen en voorbeelden, en waar je alle nodige bestanden meteen kan toevoegen. We zijn er ons van bewust dat de behoeften rond het aanvraagformulier evolueren en daarom wil de DG HAN de functionaliteiten voortdurend verbeteren.

Om iedereen te begeleiden bij het invullen van de nieuwe formulieren, hebben ze verschillende hulpmiddelen voorzien:

  • een handleiding (.pdf) die alles stap voor stap uitlegt;
  • een lijst met veelgestelde vragen (.pdf);
  • een verduidelijkende video die binnenkort op de website en via sociale media verschijnt;  
  • verklarende brochures die je binnenkort kan vragen aan de maatschappelijk assistenten.

Als je graag hulp krijgt bij het invullen van een van deze aanvraagformulieren, kan je altijd terecht bij de maatschappelijk assistent van de DG HAN die verantwoordelijk is voor jouw regio. Een overzicht van hun zitdagen vind je terug op onze website.

Je kan ook altijd begeleiding vragen bij het OCMW, je ziekenfonds, of organisaties actief in de sector personen met een handicap.

 

Hopelijk vergemakkelijken de vernieuwde formulieren het aanvraagproces voor iedereen. De DG Personen met een handicap werkt voortdurend aan manieren om de kwaliteit van zijn dienstverlening te verhogen.

 

EXTRA NOOT:

De Centra voor medische expertise worden 'Centra voor de erkenning van de handicap'.

De regionale centra werden tot nog toe 'centra voor medische expertise' genoemd. Sommigen spraken ook van 'regionale centra'. Omdat we evolueren naar een multidisciplinaire aanpak van de evaluatie (en dus niet meer een louter medische), en omdat het met de naam 'regionale centra' onduidelijk was waarop deze juist doelde, hebben ze daarom gezocht naar een duidelijkere, onderscheidende en makkelijker te begrijpen naam. Doel is dat iedereen de diensten gemakkelijker kan herkennen en weet wat een bezoek aan het centrum kan inhouden. Voortaan spreken we dus van 'centra voor de erkenning van de handicap'.

Door te kiezen voor 'centra voor de erkenning van de handicap' wordt de essentiële missie van het (h)erkennen en evalueren van de verschillende soorten handicaps én hun impact op de zelfstandigheid van mensen benadrukt.

MyHandicap past de communicatiemiddelen, zoals de website, brieven en formulieren, geleidelijk aan en de naam 'Centrum voor de erkenning van de handicap' zal stilaan overal verschijnen.