Nieuw onderzoek naar bewegen met SpA

29/05/2019

 

Onderzoeker dokter Thijs Swinnen legt in een mooi filmpje zijn laatste onderzoek uit. Dit werd ondersteund door het Fonds voor Wetenschappelijk ReumaOnderzoek, het FWRO.

 

Dr. Swinnen probeert de SpA (spondyloartritis) patiënt zoveel mogelijk in kaart te brengen, maar met een standaard vragenlijst wordt dit moeilijker naarmate de ziekte vordert. Patiënten passen zich immers aan aan hun ziekte. "We zoeken naar een meer directe manier om te zien wat patiënten nog kunnen en niet (meer) kunnen", legt Swinnen uit. "Met sensoren willen we echt objectief kijken wat patiënten kunnen en niet kunnen."

 

Bekijk hier het filmpje.