Medische publicaties over onderzoek en richtlijnen in begrijpbare taal

 
 
02/12/2015
 
Vraagt u zich ook vaak af wat er gebeurt aan onderzoek naar reumatische aandoeningen?
Bent u zorgverlener en wilt u snel op de hoogte blijven van de nieuwe ontwikkelingen op vlak van reumatologie, zonder daarvoor het internet te moeten doorzoeken?
Bent u patiënt en wilt u graag weten wat de toekomst kan bieden op vlak van behandelingen?
 
 
The Annals of Rheumatic Diseases is het toonaangevende tijdschrift rond reumatologie in Europa. 
Sinds het najaar van 2014 worden elke maand een drietal wetenschappelijke publicaties uit dit tijdschrift omgezet in een lekenversie, verstaanbaar voor niet-medisch geschoolde personen. 
 
ReumaNet probeert om deze lekenversies zo snel mogelijk te vertalen naar het Nederlands, zodat iedereen toegang heeft tot deze heet-van-de-naald informatie. Zo blijft u op de hoogte van wat er gebeurt in de medische wereld op het vlak van reumatologie.
 
 
Daarnaast ondersteunt EULAR (European League Against Rheumatism) al enkele jaren de ontwikkeling van richtlijnen voor de aanpak van verschillende reumatische ziektebeelden. Concrete actiepunten maken duidelijk waar aandacht aan moet besteed worden bij de behandeling van reumatische aandoeningen.
Tot op vandaag zijn er een dertigtal 'recommendations' samengesteld met verschillende thema's.
 
Omdat de artikels uitgebreid zijn en veel medische details bevatten, zijn ze niet echt geschikt voor alle patiënten. En dat is jammer, want de richtlijnen bevatten ook voor mensen met een reumatische aandoening waardevolle informatie over hun ziekte. In het kader van selfmanagement en de communicatie tussen arts en patiënt, kunnen de richtlijnen een degelijk hulpmiddel zijn.
 
EULAR besliste zopas om de bestaande richtlijnen ook om te zetten in lekenversies, waardoor de informatie voor iedereen begrijpbaar wordt. Ook hier houdt ReumaNet een vinger aan de pols, door de lekenversies meteen te vertalen.
 
 
Zowel patiënten uit het ReumaNet-Werk Onderzoek als professionele zorgverleners dragen hun steentje bij tot dit project. De teksten worden consequent nagelezen.
 
De vertalingen, alsook de Engelstalige lekenversies én de originele publicaties kan u hier terugvinden of onder de knop 'Medische publicaties in begrijpbare taal' in de linkerkolom op de homepage.
Er komt geregeld wat nieuws bij, dus vergeet niet op tijd terug een bezoekje te brengen.
 
Hebt u nog vragen, dan kunt u bij ReumaNet terecht, maar uiteraard ook altijd bij uw behandelende arts(en).