Kennis rond reumatologie gebundeld in Reuma Expertise Huis

 
 
22/05/2015
 
PERSBERICHT
 
 
 
Zaventem, donderdag 21 mei 2015
 
ReumaNet, het samenwerkingsplatform van reumapatiëntenorganisaties, opende donderdag de deuren van het Reuma Expertise Huis in Zaventem. Dit Huis wil de expertise van diverse organisaties in de reumatologie centraliseren. ReumaNet richt hierin alvast het Patient Expertise Centrum Reuma op.
 
 
‘De patiënt staat centraal’, zo wordt al jarenlang beweerd. Toch blijft de gezondheidszorg nog teveel achter wat participatie van patiënten betreft. ReumaNet, het samenwerkingsplatform van reumapatiëntenverenigingen, blijft niet langer toekijken en neemt zelf initiatief met de opening van het Reuma Expertise Huis, met daarin het Patiënt Expertise Centrum Reuma.
 
“De patiënt beschikt over een unieke deskundigheid, anders dan die van zorgverleners, de industrie of het beleid”, legt voorzitter Gerd Jacobs uit. “Deze ervaringsdeskundigheid kan ingezet worden om andere, nieuwe patiënten te helpen. Door een deel van de zorg op te nemen, kunnen getrainde patiëntexperten leemtes binnen de gezondheidszorg opvullen. Ze compenseren de te korte tijd van zorgverleners en de beperkte financiële middelen van de overheid. Opgeleide ervaringsdeskundigen zijn uitstekend geplaatst om individuele patiënten te ondersteunen bij het behoud en de verbetering van hun eigen gezondheid.”
 
ReumaNet ijvert voor een gecoördineerde, structurele aanpak van patiëntenparticipatie in alle ziektedomeinen, maar vangt voorlopig bot bij de beleidsmakers. “We zijn er van overtuigd dat deze aanpak loont, dus zetten we met onze eigen beperkte middelen deze grote stappen met het Reuma Expertise Huis en het Patiënt Expertise Centrum Reuma ”, aldus Jacobs. “Op termijn willen we alles wat met reumatologie te maken heeft in België centraliseren in het Huis, waardoor iedereen, zowel patiënten, zorgverleners, de farmaceutische industrie als andere belanghebbenden weten waar naartoe met vragen. De gesprekken met de Koninklijke Belgische Vereniging Reumatologie zijn lopende.”
 
Het Reuma Expertise Huis ligt in de Imperiastraat 16 in Zaventem en is op dinsdag en donderdag tussen 11u en 13u vrij te bezoeken. Een bezoek na afspraak kan altijd.
 
Meer info: Contacteer ons