Interview met RA-patiënte in regionaal blad

 

28/01/2015

 

De blog ReumaInMij heeft succes! Veel mensen lezen met plezier de perikelen van Anja, een jonge moeder met RA.

 

In het lokale blad Uitgekamd, verspreid in de regio Vlaamse rand rond Brussel, staat een artikel met de schrijfster van de blog.

Je leest hoe zij haar leven met reuma aanpakt, hoe ze een goede moeder probeert te zijn, een goed evenwicht zoekt tussen werk, rusten en vrije tijd...

 

Je leest het artikel hier.

 

Bron: Uitgekamd, auteur Bart Claes