Hergebruik van gezondheidsgegevens: Hoe denk jij er over?

 

24/01/2022


Elke interactie die je hebt met het gezondheidszorgsysteem laat een blokje data of persoonlijke gegevens achter. Maar hoe ziet het tweede leven van deze gegevens eruit? Waarvoor mogen ze gebruikt worden? Onder welke voorwaarden? En wat is mijn rol daarin?

 

De Europese Unie is een nieuwe ruimte voor gezondheidsgegevens aan het oprichten en wil zeker zijn dat de manier waarop er met data wordt omgegaan overeenkomt met jouw waarden en principes zodat je vertrouwen niet geschaad wordt. 

Je kan jouw idee over hoe het hergebruik van onze gegevens er moet uitzien op twee manieren delen. 
1)    Op www.gezondedata.be kan je meer lezen over het hergebruik van gezondheidsgegevens en je mening delen in het discussieplatform. Hier kan je meer in detail uitleggen wat je precies bedoelt.
2)    Op www.gezondedata.be kan je een korte, interactieve test invullen die je op basis van negen vragen op speelse wijze vertelt wat jouw kijk op hergebruik is en wat dit betekent voor onze maatschappij.

 

De ideeën en meningen die je tijdens deze e-consultatie naar voor brengt, zullen verwerkt worden in aanbevelingen over hoe burgers en patiënten (meer) bewust kunnen worden gemaakt van en betrokken kunnen worden bij het hergebruik van hun gezondheidsgegevens in een Europese context. Deze aanbevelingen zullen rechtstreeks aan de EU-commissie worden overgebracht en zullen gebruikt worden om het beleid en de praktijken uit te bouwen inzake het hergebruik en delen van gezondheidsgegevens in Europa.

De online bevraging wordt georganiseerd door Sciensano (België), de Health Data Hub (Frankrijk) en de NHS Confederatie (Verenigd Koninkrijk). Ze is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels en is toegankelijk voor elke Europese burger die eraan wil deelnemen.

 

Laat je stem horen over hergebruik van gezondheidsgegevens op www.gezondedata.be!