Gebruik van opiaten bij fibromyalgie

 

08/06/2023

 

Nieuw onderzoek identificeert factoren die gelinkt worden aan langdurig gebruik van opiaten bij mensen met fibromyalgie

 

EULAR, de Europese Alliantie van Verenigingen voor Reumatologie, heeft aanbevelingen voor de behandeling van fibromyalgie. Maar omwille van de beperkte behandelingsmogelijkheden worden opioïden (ook wel opiaten of morfine-achtigen genoemd) toch vaak gebruikt in de praktijk.

 

Een team uit het Verenigd Koninkrijk onderzocht hoe dit zich vertaalt in langdurig gebruik. Fibromyalgie komt veel voor en treft ongeveer 2% van de mensen in de algemene bevolking.

De EULAR-aanbevelingen van 2017 stellen dat tramadol - een zwak opioïde - kan worden overwogen voor pijnbestrijding bij fibromyalgie, maar raden het gebruik van sterke opioïden af vanwege het gebrek aan bewijs van werkzaamheid en het hoge risico op bijwerkingen en verslaving.

Maar omdat er beperkte behandelingsmogelijkheden zijn om deze aandoening aan te pakken, worden opioïden in de praktijk vaak wel gebruikt.

 

De impact van de opioïdenepidemie in Noord-Amerika heeft wereldwijd tot bezorgdheid geleid. Langdurig gebruik van opioïden wordt in verband gebracht met potentiële schade en nadelige uitkomsten. Dit werd gepresenteerd op het EULARcongres van juni 2023, in een sessie over pijn bij reumatische aandoeningen. Wetenschapper Ramirez Medina en collega's stellen dat het begrijpen van de factoren die samenhangen met langdurig opioïdengebruik bij dergelijke patiënten de eerste stap is in het helpen ontwikkelen van gerichte interventies voor het afbouwen.

Het team voerde een studie uit met behulp van gegevens uit de Clinical Practice Research Datalink (CPRD) - een Britse database van elektronische patiëntendossiers uit de eerstelijnszorg. In totaal werden 28.554 fibromyalgiepatiënten zonder kanker die tussen 2006 en 2021 nieuwe opioïden gebruikten, opgenomen in de studie. Langdurig opioïdengebruik werd gedefinieerd als het hebben van ten minste drie recepten voor opioïden binnen een periode van 90 dagen, of ten minste één recept dat 90 dagen of langer duurde in het eerste jaar van follow-up. De bevindingen tonen aan dat 26% van de nieuwe opioïdengebruikers langdurig gebruiker werd in het eerste jaar.

 

Verschillende factoren werden in verband gebracht met een hoger risico op langdurig opioïdengebruik, zoals depressie, obesitas, verslavingsgevoeligheid of gedachten over zelfmoord. Deze informatie ondersteunt het EULAR-standpunt over sterk opioïdengebruik en kan artsen helpen bij het nemen van beslissingen over het voorschrijven van geneesmiddelen voor patiënten met fibromyalgie.

 

Bron: Ramirez MedinaC, et al. Factors associated with long-term opioid use in fibromyalgia patients newly started on an opioid: results using UK primary care electronic patient records. 

Gepresenteerd tijdens EULAR 2023; Abstract OP0197

 

Referenties:

1. Queiroz LP. Worldwide epidemiology of fibromyalgia. Curr Pain Headache Rep 2013;17:356.
2. Wolfe F, et al. The prevalence and characteristics of fibromyalgia in the general population. Arthritis Rheum 1995;38:19–28.
3. Macfarlane GJ, et al. EULAR revised recommendations for the management of fibromyalgia. Ann Rheum Dis 2017;76:318–28.