Gebruik van ontstekingsremmers en COVID-19

 

 

26/05/2021

 

In het begin van de coronacrisis lazen we dat het gebruik van ontstekingsremmers (NSAIDs) de symptomen van een COVID-19 besmetting zou kunnen verergeren. Onderzoek wijst uit dat dit niet klopt.

 

Rond COVID-19 werd een jaar geleden heel wat gespeculeerd: van mogelijke behandelingen tot dingen die de ziekte zouden kunnen uitlokken. Van het gebruik van ontstekingsremmers, vaak onderdeel van de behandeling van reumatische aandoeningen, werd gezegd dat het een COVID-infectie zou kunnen verergeren. Hierdoor beslisten heel wat mensen om hun behandeling uit voorzorg te stoppen. Met alle gevolgen van dien.


In  Groot-Brittannië werd een grootschalig onderzoek opgezet, uitgevoerd bij meer dan 72 000 mensen die werden opgenomen in het ziekenhuis voor COVID-19  tussen januari en augustus 2020.
De wetenschappers bekeken of er een link bestond tussen het gebruik van ontstekingsremmers tot twee weken voor de hospitalisatie en ernstige COVID-19 complicaties zoals overlijden, opname op intensieve zorg, ondersteuning bij ademhaling en acute nierproblemen. Ze zagen echter geen verschil. Dit wil zeggen dat mensen die tot twee weken voor hun opname nog ontstekingsremmers namen, geen zwaardere symptomen vertoonden dan mensen die dat niet deden. Ze liepen ook niet meer kans op overlijden.


De onderzoekers concluderen dat het gebruik van ontstekingsremmers géén invloed heeft op het verloop van een COVID-19 infectie. Andere, kleinschaligere studies, bevestigen deze conclusie.

 

Gebruik jij ontstekingsremmers in de behandeling voor jouw reumatische aandoening? Stop deze dan zeker niet uit angst voor complicaties bij een mogelijke COVID-19 besmetting.
Heb je toch nog vragen? Contacteer dan zeker je behandelende arts. 

 

Noot: Dit onderzoek keek niet naar het gebruik van ontstekingsremmers na opname in het ziekenhuis, noch of het ging om langdurig of sporadisch gebruik. Ook de hoeveelheid werd hier niet onderzocht. De wetenschappers nemen dit mee in vervolgonderzoek.
 

Bronnen: Non-steroidal anti-inflammatory drug use and outcomes of COVID-19 in the ISARIC Clinical Characterisation Protocol UK cohort: a matched, prospective cohort study en Non-steroidal anti-inflammatory drug use in COVID-19 (Editorial)

 

Met dank aan Dr. Jan Lenaerts.