Behandeling voor RA: betere resultaten

 

27/01/2021

 

Eind 2020 verdedigde Dr. Veerle Stouten haar doctoraatsonderzoek: 'Intensieve behandelingsstrategieën bij vroege reumatoïde artritis, steeds meer evidentie en betere resultaten'. Je leest de samenvatting hier.

 

Pijn is goed - Dr. Anneleen Malfliet op Radio 1

 

26/01/2021

 

'Pijn is goed'. Het lijkt een vreemde stelling voor mensen die dagelijks met pijn moeten leven. Toch is het een signaal van je lichaam dat er iets fout loopt. 

 

Professor Anneleen Malfliet geeft tijdens het programma 'Interne Keuken' op Radio 1 duidelijk tekst en uitleg bij wat pijn is en pijn 'werkt'. Uit haar onderzoek aan de Vrije Universiteit van Brussel blijkt dat chronische pijn afneemt als je de patiënt helder uitlegt hoe pijn werkt. 

Te veel patiënten zetten behandeling zelf stop

 

25/01/2021

 

Uit een Frans onderzoek is gebleken dat meer dan één derde van patiënten met psoriatische artritis, reumatoïde artritis of spondyloartritis minstens één geneesmiddel voor hun ziekte tijdelijk of definitief heeft stopgezet sinds de coronacrisis. De gevolgen laten zich raden: twee derde van de patiënten rapporteerde een verergering van de ziekteactiviteit.

Druk op beleid rond risicogroepen COVID-19 vaccinaties

 

Januari 2021

 

Het vaccineren tegen COVID-19 startte begin januari. De woonzorgcentra en het zorgpersoneel komt eerst aan de beurt. Of (sommige) mensen met reumatische aandoeningen tot een risicogroep behoren, is niet duidelijk.

 

De overheid stelt dat de huisartsen, en bij uitbreiding de mutualiteiten, verantwoordelijk zijn voor de doorverwijzing van risicopatiënten. 

Onderzoekers hebben jouw mening nodig

 

22/01/2021

 

Onderzoek naar reumatische aandoeningen of de zorg voor mensen met reumatische aandoeningen staat nooit stil. Dagelijks wordt gewerkt aan een betere levenskwaliteit voor deze patiënten.

Laat jouw stem horen, zodat het resultaat nog beter afgestemd is op onze noden!

 

We vragen jullie medewerking voor drie onderzoeken:

 

1) Biologische geneesmiddelen

Nieuwe opleiding tot Patiënt Expert

 

18/12/2020

 

OPGELET: INSCHRIJVEN KAN NIET MEER!

In maart 2021 start het Patiënt Expertise Centrum met een nieuwe opleiding tot patiënt expert. ReumaNet zoekt geëngageerde mensen met een reumatische aandoening, of ouders van een kind met reuma, om mee te stappen in het PEC-verhaal.

 

Onze betere wensen voor 2021

 

23/12/2020

 

We sluiten een bijzonder jaar af. Maar we kijken hoopvol vooruit naar een jaar vol nieuwe kansen, nieuwe uitdagingen, nieuwe ontmoetingen.

 

ReumaNet wenst je fijne feestdagen.

Blijf veilig, blijf gezond, blijf in contact.

 

Wij doen het even rustig aan. Vanaf 4 januari zijn we er terug.

 

 

 

 

Eerste gegevens COVID-19 en reuma geanalyseerd

 

15/12/2020

 

De COVID-19 Global Rheumatology Alliance verzamelde wereldwijd cijfers over de impact van COVID-19 op mensen met reumatische aandoeningen. Een eerste analyse wijst uit dat deze groep mensen niet méér risico loopt op hospitalisatie of ernstige complicaties door corona dan de doorsnee bevolking.