Fonds Vrienden Van ReumaNet opgericht

 

02/04/2014

 

Onder de vleugels van de Koning Boudewijnstichting werd het Fonds Vrienden van ReumaNet opgericht.

 

Enkele mensen die onze vzw een warm hart toedragen, engageren zich om dit fonds te laten groeien tot een belangrijke bron van inkomsten voor ReumaNet. De vzw kan immers niet draaien zonder financiële middelen.

Via schenkingen en giften kan dit fonds, dat beheerd wordt door de Koning Boudewijnstichting, aangroeien. ReumaNet kan hiermee belangrijke stappen ondernemen om de zorg en de kwaliteit van leven van reumapatiënten te verbeteren.

 

Wilt ook u een steentje bijdragen? Dat kan.

Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar, mits de juiste vermelding ingevuld wordt.

 

IBAN: BE10 0000 0000 0404 op naam van Koning Boudewijnstichting
 
VERMELDING: 014/0530/00086
 
Deze vermelding is belangrijk, om uw donatie bij ReumaNet te laten terechtkomen en een fiscaal attest te bekomen!
 
 
In naam van alle reumapatiënten, willen we u bedanken voor uw steun en vertrouwen in de werking van ReumaNet!