EULAR conferentie: herbekijk hier de live streaming

 

13/10/2016

 

De traditie wil dat EULAR, de Europese Liga tegen Reuma, op Wereld Reuma Dag, 12 oktober, naar Brussel afzakt voor een Europees event.

 

Dit jaar stond het thema 'Werk' centraal.

De plenaire sessies werden gefilmd en live uitgezonden. U kan ze hier rustig herbekijken, integraal of gedeeltelijk.

Een verslag van onze collega ter plaatse leest u hier:

 

EULAR WAD Conference: “Reducing the burden of chronic diseases in the workplace. New policies for better working conditions and the retention of ill people at work” – 12 oct 2016
 
Op 12 oktober 2016 vond naar jaarlijkse traditie het EULAR congres in Brussel plaats, in het teken van Wereld Reuma Dag.
Het thema van dit jaar was ‘Het beperken van de last van chronische ziekten op het werk. Nieuwe beleidsmaatregelen voor betere werkomstandigheden en jobbehoud voor mensen die ziek zijn’.
 
De dag startte met harde cijfers: 120 miljoen mensen in Europa kampen met een reumatische aandoening, waarvan 30 % deel uitmaakt van de actieve, werkende bevolking. 1 op 4 mensen kampt met gezondheidsproblemen en aan de top van redenen voor arbeidsongeschiktheid staan nek- en rugproblemen en reumatische aandoeningen.
Het is duidelijk een belangrijk thema binnen de politiek, maar toch krijgt het nergens topprioriteit. Nationale overheidswetgevingen blijken niet voldoende aangepast aan de problematiek van chronische zieken en de bestaande wetgeving wordt niet (voldoende) geïmplementeerd. Er zijn heel wat verschillen tussen de Europese landen onderling en daarnaast heersen er ook belangrijke verschillen tussen openbare en privé sectoren. Er is nood aan een uniforme, duidelijke Europese wetgeving: voor iedereen dezelfde rechten en plichten – die uniform wordt toegepast op nationaal niveau!
 
Op de werkvloer moet er werk gemaakt worden van preventie: werkgevers dienen beter te worden geïnformeerd over de noden van hun individuele werknemer enerzijds, maar ook over de mogelijkheden op de werkvloer zelf op vlak van begeleiding, aanpassingen, financiële ondersteuning,… Het ‘selfmanagement’ van de patiënt moet ruimte krijgen zodat uitval voorkomen kan worden of de drempel naar werkhervatting verlaagd.
 
Op alle vlakken geldt hetzelfde: hoe vroeger de detectie, hoe vroeger de start van behandeling en begeleiding, hoe lager de drempel richting werk. Pro-actief reageren is hier de boodschap: reageren voor een probleem zich stelt, met focus op het biopsychosociale en selfmanagement skills.
 
Naar werkgevers toe wordt vooral gevraagd naar benchmarking. Er moet kunnen worden aangetoond – onder andere met harde cijfers – dat het aanwerven en tewerkstellen van een persoon met een chronische ziekte voor de werkgever en voor de maatschappij een meerwaarde betekent. 
Steeds meer jobs worden aangepast, thuiswerk wordt soms mogelijk gemaakt, wellbeing programma’s op de werkvloer (fruit eten op het werk, meer bewegen op het werk,…) starten op. We weten allemaal dat we langer zullen moeten werken en de vraag naar deeltijdse, flexibele jobs op maat van de werknemer groeit. 
 
Het is aan de patiënt en de zorgverlener om het thema ‘werk’ mee op te nemen in je eigen zorgtraject. Het is aan de patiëntenorganisaties en hulpverleners om correct te informeren over bestaande mogelijkheden op de werkvloer. En het is tenslotte aan de overheid om te zoeken naar mogelijkheden om zorg en werk te kunnen combineren!