De Tijd: Beperk uw factuur voor medische zorgen

 
 
02/02/2016
 
PERSBERICHT UIT DE TIJD, zaterdag 30 januari 2016
 
 
De artsen en de ziekenfondsen sloten eind vorig jaar een akkoord over de tarieven die de dokters dit en volgend jaar mogen aanrekenen. Welk gedeelte van het honorarium betaalt u zelf? En hoe kunt u de factuur beperken?
 
Wat betaalt u voor een bezoek aan de huisarts, een behandeling door een kinesist of een visite bij de tandarts? Het is voor velen een ondoorzichtig kluwen. Nochtans sluiten de artsen en de ziekenfondsen jaarlijks of tweejaarlijks akkoorden over de tarieven die de dokters mogen aanrekenen. Het jongste akkoord dateert van 22 december en legt de tarieven vast voor dit en volgend jaar.
 
Die tarieven zijn alleen bindend voor dokters die het akkoord aanvaarden, de zogenaamde geconventioneerde artsen. Dokters die er zich niet bij aansluiten, mogen supplementen aanrekenen, waardoor u meer uit eigen zak betaalt dan alleen het remgeld.
 
Het is nog niet bekend hoeveel dokters zich kunnen vinden in het jongste tariefakkoord. Het vorige akkoord, dat voor 2015, werd door 88 procent van de huisartsen en bijna 81 procent van de specialisten aanvaard. Sommige specialismen echter tellen weinig geconventioneerde artsen. Dat geldt voor plastisch chirurgen, gynaecologen, oogartsen en dermatologen.
 
Het honorarium kan ook afhankelijk zijn van het tijdstip waarop u de arts raadpleegt. Zo kan een gynaecoloog zich aan de tariefafspraken houden als u hem ’s morgens in een ziekenhuis raadpleegt, maar niet als u hem in de namiddag consulteert in zijn privépraktijk. In dat geval spreekt men van gedeeltelijk geconventioneerde dokters.
 
Een pdf van het artikel vindt u hier.
 
 
Bron: De Tijd, zaterdag 30/01/2016
 
 
OPGELET: De onderstaande alinea in de tekst klopt niet. Wij vroegen aan CM om uitleg, en zij bevestigen inderdaad dat de informatie fout is. We wachten nog op reactie van hen om het recht te zetten.
 
Er kunnen wel extra kosten opduiken als u aanklopt bij een specialist die de derdebetalersregeling toepast. Hij stuurt de afrekening dan rechtstreeks naar het ziekenfonds, zodat u alleen het remgeld moet betalen. Dan is de kans reëel dat u 5 euro meer uit eigen zak betaalt dan als u de specialist integraal betaalt en nadien zelf het nodige doet om een terugbetaling bij het ziekenfonds te bekomen.
"Er kunnen wel extra kosten opduiken als u aanklopt bij een specialist die de derdebetalersregeling toepast. Hij stuurt de afrekening dan rechtstreeks naar het ziekenfonds, zodat u alleen het remgeld moet betalen. Dan is de kans reëel dat u 5 euro meer uit eigen zak betaalt dan als u de specialist integraal betaalt en nadien zelf het nodige doet om een terugbetaling bij het ziekenfonds te bekomen."