De patiënt als partner in de zorg: video

 

05/10/2015

 

In maart van dit jaar werd een symposium georganiseerd met als titel: 'Patiënt als parter, een meerwaarde voor uw ziekenhuis'.

Een samenvattende video vindt u hier.

 

Opnieuw wordt duidelijk dat de patiënt betrekken bij de zorg loont!