Covid 19/Corona: Recht op tijdelijke werkloosheidsuitkering bij gedeeltelijke werkhervatting tijdens arbeidsongeschiktheid

 

06/04/2020

 

Artikel uit de nieuwsbrief van het Vlaams PatiëntenPlatform van vrijdag, 3 april 2020, aangevuld met informatie vanuit het RijksInstituut voor Ziekte- en Invaliditeit (RIZIV). Klik hier voor meer informatie.

 

Op welke uitkering heb je recht als je moet stoppen met je gedeeltelijke werkhervatting tijdens je arbeidsongeschiktheid?

In het kader van de coronamaatregelen zijn veel ondernemingen verplicht om hun activiteit geheel of gedeeltelijk stop te zetten en de toekenning van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor hun werknemers aan te vragen. Als je arbeidsongeschikt bent erkend en je gedeeltelijk het werk hervatte met de toelating van de adviserend arts, heb je recht op een uitkering. De toekenning van de tijdelijke werkloosheidsuitkering zal afhangen van het volume en de aard van je gedeeltelijke werkhervatting.


 
Het normale volume van jouw werkhervatting is meer dan 1/5 (20%)
 
Als het normale volume van jouw werkhervatting meer dan 1/5 (20 %) is, is het mogelijk om een werkloosheidsuitkering te krijgen als je volledig of gedeeltelijk de uitoefening van deze activiteit moet stopzetten. Deze werkloosheidsuitkering zal te combineren zijn met de arbeidsongeschiktheidsuitkering. Je uitkering zal verminderd blijven zoals vóór je de activiteit volledig of gedeeltelijk stopzette. Je inkomensverlies zal hier evenredig zijn met de vermindering bij werknemers die op tijdelijke werkloosheid vallen en die dus niet arbeidsongeschikt zijn.
 
Het volume van jouw werkhervatting is minder dan 1/5
 
Als het normale volume van jouw werkhervatting niet meer dan 1/5de is, is de toekenning van een werkloosheidsuitkering niet mogelijk. Je behoudt wel je volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering. Je totale inkomen zal dalen, maar deze daling zal minder uitgesproken zijn omdat het om een klein werkvolume ging en het daaraan gekoppelde loon ook lager is.

Tijdelijke werkloosheid en toegelaten arbeid buiten het normale arbeidscircuit, in een maatwerkbedrijf of sociale werkplaats:

Als u uw aangepaste activiteit buiten het normale arbeidscircuit in een maatwerkbedrijf of sociale werkplaats (paritair comité 327) verricht, zal u enkel uw volledige arbeidsongeschiktheidsuitkeringen behouden, onafhankelijk het volume van deze aangepaste activiteit (geen toekenning van tijdelijke werkloosheidsuitkeringen aan u mogelijk).

 
Meer info?