COVID-19 en vergoedingsvoorwaarden van bepaalde geneesmiddelen

 

31/03/2020

 

Bepaalde medicijnen voor reumatische aandoeningen dienen een goedkeuring te hebben van de ziekteverzekering. Heb jij net nu een goedkeuring of verlenging nodig maar werd de consultatie verplaatst? Je arts kan de aanvraag ook elektronisch indienen.

 

Door de COVID-19-crisis worden niet-dringende raadplegingen voorlopig uitgesteld. Het kan dus zijn dat je controle bij de reumatoloog niet kan doorgaan.  Sommige behandelingen hebben echter een goedkeuring nodig vanuit de ziekteverzekering. Daarom worden bepaalde regels van de ziekteverzekering tijdelijk aangepast. Zo voorkomt men dat de behandeling en terugbetaling onderbroken zou worden. 

Een verlenging aanvragen kan je arts ook op afstand doen via een e-health systeem (CIVARS-toepassing).

Lukt dit niet, dan zijn er nog enkele maatregelen voorzien: 

  • Voor elke machtiging waarvan de einddatum van de geldigheidsperiode later is dan 13 maart 2020, wordt die datum verschoven tot minimum 31 mei 2020. Dat geldt voor de machtigingen voor vergoedbaarheid die een patiënt heeft gekregen van een adviserend arts van het ziekenfonds, voor een farmaceutische verstrekking, product (bv. medische voeding, magistrale bereiding, enz.) of specialiteit.
  • Voor de machtigingen type ‘e’, zullen de bepalingen niet van toepassing zijn tijdens de COVID-19-crisis. Er zullen wel controles zijn om misbruik te voorkomen.
  • Voor de machtigingen die een bepaald aantal verpakkingen per patiënt voorzien, vermeerdert de verlenging van de geldigheidsduur van de machtiging het aantal vergoedbare verpakkingen niet.


De artsen zullen binnenkort een e-mail ontvangen met daarin alle gedetailleerde informatie over de maatregelen voor geneesmiddelen die goedkeuring nodig hebben.

 

Heb je vragen of ben je bezorgd over je behandeling? Neem dan contact op met je arts.