Brief aan Ministers: Fibromyalgie in de kijker

 
 
10/05/2016
 
Open brief van VLFP aan de Ministers, n.a.v. Wereld Fibromyalgie Dag op donderdag 12 mei 2016
 
 
Aan mevrouw de federale minister Maggie De Block
Aan de heer minister van de Vlaamse Gemeenschap Jo Van Deurzen
 
Heist-op-den-Berg, 2 mei 2016
 
 
Mevrouw/ Mijnheer de minister,
 
 
De afgelopen jaren horen we meer en meer de term fibromyalgie vallen. Desondanks dat dit syndroom tijdens de conventie van Kopenhagen in 1992 officieel erkend is door het W.H.O. en hier specifieke diagnose-criteria aan verbonden werden, blijven er nog heel wat mensen binnen de eerstelijnszorg het bestaan ervan ontkennen. Meestal krijgen de patiënten dan te horen dat hun klachten eerder van psychologische aard zijn.
 
Voordien reeds, in 1990, werd de Vlaamse Liga voor Fibromyalgie-Patiënten (VLFP) opgericht. Het doel was en is de patiënten en hun omgeving informeren, door publicaties en mondelinge/telefonische informatie, lotgenoten-groepen stimuleren en ijveren voor een betere leefomgeving voor de mensen die aan deze reumatische aandoening lijden. Wij ijveren bij deze ook voor een uiteindelijke erkenning van deze chronische aandoening. Het is vanuit mijn functie als voorzitter van de VLFP dat ik dit schrijven aan u en de gemeenschap richt.