Belang van digitale toepassingen in de zorg

 

02/12/2021

 

Op woensdag 1 december verscheen een bijlage bij de krant De Morgen rond chronisch ziek zijn. Reumatoloog Kristof Thevissen en Nele Caeyers van ReumaNet benadrukken in een artikel het belang van digitale hulpmiddelen in de zorg voor mensen met reumatische aandoeningen. 

 

Wie de diagnose reuma krijgt, heeft nood aan informatie en begeleiding. Naast de noodzakelijke consultaties bij de arts kunnen digitale innovaties – zoals apps – daarbij een nuttige ondersteuning zijn. “Ze helpen de patiënt om zijn gezondheid beter op te volgen”, zegt reumatoloog dr. Kristof Thevissen. Informatieverstrekking, begeleiding en betrokkenheid zijn voor reumapatiënten vaak bijna even belangrijk als hun medische behandeling. "Op dat vlak kunnen naast patiëntenverenigingen ook digitale innovaties een grote meerwaarde betekenen", aldus Nele Caeyers.

Lees het hele artikel hier.

 

Stefan Gijssels, voorzitter van het Patiënt Expertise Centrum, benadrukt het belang van patiëntenverenigingen. Patiënten kennen hun ziekte beter dan wie ook. Er is niemand anders die het traject van diagnose tot behandeling, alsook de sociale, professionele en financiële implicaties beter kan inschatten. “Het is dus noodzakelijk om hen actief bij het zorgtraject én het beleid te betrekken”, zegt Gijssels.

Zijn opiniestuk lees je hier.

 

Je kan de complete bijlage van Mediaplanet hier terugvinden.

 

Interessante apps vind je hier. CM voorziet een tegemoetkoming vanaf 2022. Meer info vind je hier.