Bednet: nu ook voor kleuters

 
29/08/2016
 
 
Synchroon internetonderwijs (SIO) via Bednet is vanaf september 2016 ook mogelijk voor zieke vijfjarigen.
 
 
Via Bednet kunnen langdurig of chronisch zieke kinderen van thuis uit live de les volgen, samen met hun klasgenoten. Zo kunnen ze, net als andere kinderen, toch naar school gaan, hun vriendjes zien, plezier beleven, bijleren en zo het ziek zijn even vergeten. Tot nu toe was Bednet er alleen voor lagere en middelbare schoolkinderen. Vanaf september kunnen ook kleuters gebruik maken van het systeem. 
 
 
Waarom vijfjarige kleuters?
 
Voor zieke kleuters komt er naast de twee vertrouwde werelden, thuis en de school, een nieuwe wereld bij: het grote, witte ziekenhuis, …. Dit heeft uiteraard een zeer sterke invloed op de emotionele ontwikkeling van een kleutertje. Het wordt, net als grotere zieke kinderen, veel te vroeg geconfronteerd met gevoelens van boosheid, angst, pijn en verdriet.
Terug thuis zitten deze kindjes afgesloten van de klas. Ze missen afleiding en contact met hun leeftijdsgenootjes. Heel vaak lopen ze achter op de ontwikkelingsdoelen voor hun leeftijd.  
 
Er is geen leerplicht op vijf jaar maar via synchroon internetonderwijs wil Bednet de kindjes vlot laten doorstromen naar het eerste leerjaar. SIO zorgt ervoor dat het ziek zijn plaats maakt voor klasactiviteiten zoals samen zingen, dansen en kringgesprekken. Dit stimuleert in het bijzonder de taalontwikkeling, maar ook de onderlinge zorg. Leerlingen houden rekening met elkaar.