Apotheker helpt burgers meer te bewegen

 

08/11/2021

 


Pilootprojecten 'Bewegen Op Verwijzing' gaat van start in twaalf eerstelijnszones

Persbericht van VAN, het Vlaams Apothekers Netwerk

 De huisapotheker is – naast de huisarts – voor veel patiënten het eerste aanspreekpunt voor gezondheidsvragen. Dit voor geneesmiddelen en zelfzorg, maar zeker ook als het gaat over preventie en een gezonde levensstijl.
VAN, het Vlaams Apothekers Netwerk heeft al langer de ambitie om de lokale apotheker, die wetenschappelijk en hoogopgeleid is, structureel te integreren in het preventiebeleid en de gezondheidspromotie. Door het inschakelen van apothekers komt een breder publiek op een laagdrempelige manier in contact met thema’s zoals rookstop, evenwichtige voeding, valpreventie ... Het is van belang dit te doen op verschillende niveaus: de lokale apotheker, de multidisciplinaire samenwerking en binnen de eerstelijnszones. Op elk niveau heeft de apotheker zijn rol: als begeleider, bij het doorverwijzen en het meewerken aan campagnes en projecten.


VAN werkt al enkele jaren samen met het Vlaams Instituut Gezond Leven rond verschillende thema’s. Zo was er in mei van dit jaar nog het webinar rond rookstop in het kader van onze Maand van de Preventie waar Dries Vandenbempt, medewerker van Gezond Leven, dieper inging op de motivatie om te stoppen met roken.

 


Apothekers helpen patiënten bewegen. Wanneer we kijken naar een gezonde levensstijl zien we dat beweging steeds belangrijker wordt. Ook de covid-crisis, waar thuiswerk het nieuwe normaal wel, deed geen goed aan het zogenaamde ‘sedentaire gedrag’ van de Vlaming. Als VAN zien we dan ook het nut in van Bewegen Op Verwijzing: een project dat mensen met een gezondheidsrisico en een passieve levensstijl op weg helpt naar een actiever leven, door professionele coaching en een beweegplan op maat. Op dit moment kunnen bepaalde patiënten bij hun huisarts terecht voor een verwijsbrief voor een Bewegen Op Verwijzing coach (BOV-coach). Ze nemen contact op met de coach en die maakt een persoonlijk beweegplan op. In elke eerstelijnszone zijn er (normaal gesproken) enkele BOV-coaches actief.


VAN zette het voorbije jaar in op de rol van de apotheker in dit verhaal. Gezien zijn opleiding, zijn kennis over de geneesmiddelen van zijn patiënten, hun vertrouwensband en zijn zicht op hun sociale situatie, is de apotheker goed geplaatst om mensen in contact te brengen met een BOV-coach. Minister van volksgezondheid Wouter Beke nam dit dan ook op zijn beleidsplan voor 2021: ook andere zorgverleners, naast de huisarts, zouden een doorverwijzing kunnen doen, waaronder de apotheker.

 


Ondertussen werden in twaalf eerstelijnszones pilootprojecten opgestart waarbij de groep van doorverwijzers werd uitgebreid. De lijst van deelnemende eerstelijnszone vind je op de website van Gezond Leven. Apothekers binnen deze eerstelijnszones krijgen de kans om deel te nemen. Hiervoor is een (geaccrediteerde) e-learning voorzien waarin meer achtergrondinformatie wordt gegeven over beweging en een sedentaire levensstijl, alsook de praktische kant van de doorverwijzing.
Wanneer de pilootprojecten positief worden geëvalueerd, volgt er wellicht tegen begin 2023 een uitbreiding naar alle eerstelijnszones in Vlaanderen.


Vanuit VAN pleitten we ervoor om apothekers te blijven betrekken na de doorverwijzing van de patiënten naar een BOV-coach. Apothekers hebben frequente contacten in de apotheek en zijn dus goed geplaatst om patiënten mee op te volgen en wanneer nodig te motiveren.

 

Ook voor mensen met reumatische aandoeningen is bewegen belangrijk! Kan dit project iets betekenen voor jou? Vraag raad aan je behandelende arts(en) en/of apotheker.