Aanbevelingen voor zorg van mensen met osteoporose

 

07/02/2022

 

In België lijden naar schatting 680.000 mensen aan osteoporose. Met de vergrijzing van het land zal dat aantal naar verwachting stijgen. De chronische, invaliderende aandoening vermindert de botdichtheid, waardoor de botten zwak en breekbaar worden.

 

Op 29 oktober 2021 organiseerde de European Alliance for Patient Access een rondetafelgesprek met beleidsmakers om de ontwikkeling van een zorgtraject voor osteoporosepatiënten te bespreken. Reumacoach Anja Marchal nam deel voor ReumaNet. 
De bijeenkomst bouwde voort op een rondetafeldiscussie in 2019, die uitmondde in een reeks beleidsaanbevelingen om zinvolle veranderingen teweeg te brengen in de preventie van fracturen. Een van de belangrijkste aanbevelingen was de ontwikkeling van een speciaal zorgtraject om geïntegreerde osteoporosezorg te bevorderen.

 

Lees het volledige rapport met de aanbevelingen hier (Nederlands).