19.000 ritten aangepast vervoer in Antwerpen

 
 
04/09/2014
 
Persbericht van de provincie Antwerpen
 
Onderzoek van het Vlaams toegankelijkheidsbureau Enter vzw toont aan dat er in heel Vlaanderen meer vraag dan aanbod is naar betaalbaar vervoer voor personen met een mobiliteitsbeperking.
Vandaag bestaan er al verschillende initiatieven rond aangepast vervoer in de provincie Antwerpen.
 
“Op die manier kunnen ook personen met ernstige mobiliteitsproblemen vervoerd worden en op een volwaardige manier deelnemen aan het maatschappelijk leven. Maar dit aanbod was erg versnipperd. De provincie Antwerpen ondernam én onderneemt nog steeds acties om aangepast vervoer overal in de provincie mogelijk te maken.”, aldus Peter Bellens (CD&V), gedeputeerde en verantwoordelijk voor welzijn en gezondheid.
 
 
De Vlaamse Overheid legde door middel van een decreet vast dat er in de provincie vier vervoersgebieden zijn (Antwerpen, Brasschaat/Zoersel, Mechelen en Kempen) voor aangepast vervoer. Hierin zijn alle steden en gemeenten ondergebracht. Dankzij de komst van dit decreet kon de provincie Antwerpen samen met de lokale besturen werken aan een kwalitatief vervoersaanbod voor personen met een mobiliteitsbeperking.
 
 
Zo kregen in de eerste helft van 2014 kregen bijna 19.000 personen met een mobiliteitsbeperking aangepast vervoer in deze vervoersgebieden:
Handicar Zoersel vzw in vervoersgebied Brasschaat/Zoersel: 2700 ritten
Rolkar Rivierenland vzw in vervoersgebied Mechelen: 4300 ritten
Antwerpse Rolkar vzw in vervoersgebied Antwerpen: 11.000 ritten
Rolmobiel in vervoersgebied Kempen: 830 ritten (nieuw opgestarte werking!)
Eén centrale voor iedere persoon met een mobiliteitsbeperking
 
 
Voor mensen die beperkt mobiel zijn is het niet vanzelfsprekend om wegwijs te raken in het aanbod aangepast vervoer.
Daar moest het ‘Mobiliteitspunt Kempen’ verandering in brengen.
Sinds 1 februari 2013 kunnen personen met een mobiliteitsbeperking in het arrondissement Turnhout op één centraal nummer terecht met specifieke mobiliteits- en vervoersvragen. 
 
Peter Bellens, bevoegd voor Welzijn en Gezondheid, is enthousiast over de resultaten van het Mobiliteitspunt Kempen en zet zijn schouders onder een uitbreiding naar de volledige provincie: “Na de lancering van het Mobiliteitspunt stroomden de vervoersvragen van gebruikers toe. Er werd hard gewerkt om iedereen een passend antwoord te geven, op maat van ieders persoonlijke situatie. Samen met de Vlaamse overheid, de lokale besturen en Welzijnszorg Kempen heeft de provincie Antwerpen het ambitieuze plan om in de loop van 2014 het Mobiliteitspunt om te vormen tot een mobiliteitscentrale waar iedere persoon met een mobiliteitsbeperking in de provincie Antwerpen terecht kan.”
 
 
Meer info over de mobiliteitscentrale?
Mobiliteitscentrale aangepast vervoer provincie Antwerpen
0800 32 732