“Over voeding bestaan nog heel veel fabeltjes”

 
 
22/10/2014
 
Phd-student ontwikkelt brochure rond RA en voeding
 
 
Sinds kort vindt u op onze website een brochure rond RA en voeding. (kijk hier) Deze informatie werd samengesteld door onderzoekers van de KU Leuven in samenwerking met de KH Leuven.
 
 
Sabrina Meyfroidt, Phd-studente aan de KU Leuven werkt aan een vier jaar durend onderzoeksproject rond de behandeling van beginnende reumatoïde artritis (RA).
Al snel werd duidelijk dat patiënten veel vragen hebben rond voeding en de impact ervan op hun aandoening en hun medicatie.
“Er leeft een grote onzekerheid bij de mensen. Velen weten niet wat mag en niet mag of wat men kan doen om de zaken te verbeteren. Er bestaan nog heel veel fabeltjes, over bijvoorbeeld het eten van tomaten. Daar wilden we graag iets aan doen”, vertelt Sabrina.
 
Samen met een student en docent van de opleiding voedings- en dieetleer aan de Katholieke Hogeschool Leuven startte Sabrina een specifiek onderzoeksproject op, dat bestond uit twee delen.
“Enerzijds deden we een literatuuronderzoek: we zochten in elektronische databanken naar wetenschappelijke studies over de rol van voeding bij RA”, legt Sabrina uit. “Achttien recente studies werden gevonden waarvan het merendeel de rol van omega 3 vetzuren bij RA onderzochten. De studies toonden echter dat er geen tot nauwelijks effect was. Onze conclusie was dus al snel dat er te weinig onderzoek werd gedaan om specifiek voedingsadvies te kunnen formuleren. Het was wel duidelijk dat een gezond voedingspatroon voor iedereen en dus ook voor personen met RA, goed is.”
 
In tweede instantie trokken de onderzoekers naar RA-patiënten zelf. “We wilden weten hoe zij de relatie van RA met hun voeding beleefden, maar ook aan welke soort informatie er nood was. Dit leidde ons tot de uiteindelijke brochure”, meent Sabrina. “Uiteraard hebben we de informatie in de brochure nog afgetoetst bij verschillende zorgverleners en patiënten zodat we zeker waren dat alle informatie correct was. Vandaag kunnen we een brochure aanbieden met betrouwbare informatie, gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke onderzoeksresultaten en de noden van RA-patiënten. Het moet een houvast bieden en duidelijk maken dat je met gezonde voeding toch wel wat kunt bereiken. Al geldt dat dan voor iedereen.”
 
 
De eerste reacties op de infobrochure zijn alleszins positief hoewel sommigen ook wel wat kritisch blijven en opmerken dat niets bewezen is. “Vandaar dat we voorlopig ook kiezen om geen gedrukte versie te gebruiken en alleen een digitale copy verspreiden. Er verandert immers nog wel wat in dit gebied, zoals bijvoorbeeld de voedingsdriehoek die momenteel aangepast wordt. We willen kort op de bal kunnen spelen en de info aanpassen waar nodig.”
 
 
Sabrina presenteerde haar studie op het Belgisch Congres voor Reumatologie in september in Brussel. De posterpresentatie vindt u hier.
 
Reacties, opmerkingen, aanvullingen, bedenkingen zijn altijd welkom. Mail ze door naar ReumaNet en wij bezorgen ze aan het onderzoeksteam.